O SPOLEČNOSTI

Společnost TEPLO T je malá, ryze česká, soukromá společnost se sídlem v Tišnově, která zajišťuje výrobu a dodávky tepla nejen v Tišnově ale i přilehlých obcích a v Brně.

Historie společnosti sahá až do devadesátých let a je s Tišnovem úzce spjata. Zásadním milníkem z pohledu fungování společnosti byla realizace rekonstrukce centrální soustavy zásobování teplem v Tišnově, která byla provedena v letech 2003 – 2005. Realizace této technicky a finančně velmi náročné investiční akce byla společností TEPLO T provedena na základě zadání města Tišnova z důvodu naléhavé potřeby zajištění ekologických a spolehlivých dodávek tepla pro více než 2500 domácností v Tišnově.

V současné době je soustava CZT v Tišnově v plném provozu a investiční úvěry, s jejichž pomocí byla celá rekonstrukce CZT financována, jsou spláceny v souladu s harmonogramem stanoveným v roce 2004.

Společnost TEPLO T neustále rozšiřuje portfolio provozovaných a spravovaných tepelných zdrojů, jejichž celkový instalovaný výkon tak vytrvale roste.

Neustálým vývojem prochází taktéž naše služby v oblasti vzdáleného monitoringu a řízení tepelných zdrojů, servisu a poradenství v oblasti provozu tepelných zdrojů a související legislativy.