VÝTVARNÁ SOUTĚŽ TEPLO T "ČÍM BYCH CHTĚL V ŽIVOTĚ BÝT"

Téměř 450 výtvarných prací žáků prvního a druhého stupně základních škol z regionu Tišnovska se sešlo v 5. ročníku výtvarné soutěže společnosti TEPLO T. Téma posledního ročníku soutěže bylo společné pro oba stupně základních škol a znělo: „Čím bych chtěl v životě být“.

Každý účastník soutěže vytvořil libovolnou výtvarnou technikou alespoň dva obrázky formátu A5. Soutěžní práce hodnotila porota složená ze zástupců společnosti TEPLO T a odborné veřejnosti. Hodnocení probíhalo samostatně pro každý stupeň.

Porota vybrala v každé kategorii 27 nejlepších prací a ty se staly součástí stolního kalendáře společnosti TEPLO T pro rok 2016. Tvůrci vybraných prací obdrželi jako pozornost tento kalendář a další drobné dárky. Tři nejlepší práce v každé kategorii byly tradičně oceněny hodnotnými cenami. Školou s největším počtem vybraných prací, která obdržela poukazy na nákup školního vybavení, se v obou kategoriích stala ZŠ nám. 28. října Tišnov.

Předávání cen proběhlo na společném vánočním semináři pro zákazníky firem TEPLO T a VRBA správa nemovitostí za účasti zástupců těchto společností.

Mladým výhercům přejeme mnoho radosti a úspěchů při jejich další výtvarné tvorbě a budeme velmi potěšeni jejich opětovnou účastí v dalším, již šestém ročníku výtvarné soutěže společnosti TEPLO T.