Správa nemovitostí

Středisko Správa nemovitostí společnosti TEPLO T s.r.o. nabízí svým zákazníkům soubor komplexních služeb v oblasti správy, údržby a oprav nemovitostí:

Provozní služby

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním bytů a společných prostor
 • zajištění pravidelných provozních revizí
 • zajištění havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu

Opravy a údržba

 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukce

Ekonomické služby

 • vypracování předpisů plateb za služby, nájemné a platby do fondu oprav a kontrola úhrad
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných předpisů
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti
 • vedení účetnictví

Havarijní služby

poskytujeme nepřetržitě po celý rok i mimo pracovní dobu:

 • v pracovní dny od 15.30 hodin do 21.30 hodin
 • ve dnech pracovního volna a pracovního klidu od 6.00 do 21.30 hodin

V rámci havarijních služeb zajišťujeme vlastními kapacitami topenářské a vodoinstalatérské práce vnitřních vodovodů, opravy vnitřních odpadů, elektroinstalace vnitřních domovních rozvodů, na partnerské bázi dále zámečnické práce, servis výtahů, plynových spotřebičů, sklenářské práce, tlakové čištění odpadů, servis STA, kabelové televize a internetového připojení.

 

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci zdarma prosím vyplňte krátký kontaktní formulář.

Aktuální informace

Dovolujeme si upozornit, že od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník.

Pro uživatele bytů

Potřebuji vyřídit

Kontakty na dodavatele služeb - hlášení změny

elektřina E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno, telefon 840 111 333, e-mail info@eon, www.eon.cz

plyn Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, telefon 840 113355, e-mail info@rwe.cz, www.rwe.cz/domacnosti/

rozhlas, televize příslušná doručovací pošta

kabel TV příslušná kabelová televize, např. itself s.r.o., Tovární 2, 664 91 Ivančice, telefon 533 383 335, e-mail zakaznicke.centrum@moravianet.cz, http://tv.moravianet.cz/ 

Legislavita

Předpis č.89/2013 Sb. Zákon občanský zákoník, účinnost od 1.1.2014

Předpis č.372/2001 Sb. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

Předpis č.194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Předpis č.345/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Pro zástupce SVJ a BD

Vzorové formuláře

Manažer střediska Blanka Kovaříková +420 777 707 752
Provozní technik Milan Chaloupka +420 777 707 753
Účetní správy nemovitostí Lenka Opltová +420 603 227 706
Účetní správy nemovitostí Monika Jánošíková +420 601 367 206
Provozní doba po 7:00 - 17:00 út 7:00 - 15:00 st 7:00 - 17:00 čt 7:00 - 15:00 pá 7:00 - 13:00