SERVISNÍ PRÁCE NA CZT - ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKŮ

Vážení odběratelé,

po ukončení topné sezóny jsme zahájili servisní práce na systému centrálního zásobování teplem. V rámci první servisní akce bylo provedeno chemické čištění výměníků tepla na předávacích stanicích. Vyčištěno bylo celkem 97 výměníků.

Průměrná doba čištění jednoho výměníku činila přibližně 2 hodiny, což kladlo vysoké nároky na splnění předem daného harmonogramu. Při tomto rozsahu prací způsobovaly i některé zdánlivě drobné technické potíže časový posun v harmonogramu daného dne. U předávací stanice na ulici Marie Pavlíkové došlo při montáži výměníku k prasknutí převlečné matice uchycující potrubí na výměník, a přes veškerou snahu servisních techniků bylo nakonec nutné předávací stanici odstavit a opravu provést druhý den ráno. V důsledku této havárie došlo ke znatelnému zdržení montážních prací zbývajících výměníků v daném dnu, kdy se tyto protáhly přes noc do brzkých ranních hodin.

Touto cestou se omlouváme všem našim odběratelům na ulici Marie Pavlíkové a ulici Formánkové, kterých se tato situace týkala a dodávka tepla nebyla obnovena v předem deklarovaném termínu uvedeném na výzvách.

V období mimo topnou sezónu již další servisní činnost obdobného rozsahu vyžadující odstavení předávacích stanic v celém městě neplánujeme. Další servisní zásahy budou prováděny za provozu s možným krátkodobým odstavením jednotlivých předávacích stanic.

Děkujeme a přejeme klidné a pohodové léto.

 

Radek Sláma

Výkonný ředitel TEPLO T s.r.o.