Reference

Celkový obrat skupiny CERGO v roce 2013 dosáhl výše 101,7 mil. Kč při celkovém počtu 38 zaměstnanců. Společnost realizovala stavebně-technické zakázky v hodnotě přesahující 50 mil. Kč, energetické dodávky (správa a servis energetických zdrojů, výroba a rozvod tepla, výroba elektrické energie) v hodnotě přesahující 40 mil. Kč a dodávky služeb v oblasti správy nemovitostí v hodnotě více než 8 mil Kč.