Posílení stability dodávek tepla z nové kotelny pro občany Tišnova

Vážení občané města Tišnova, 

                        v minulém roce společnost TEPLO T po více než třech letech práce úspěšně dokončila realizaci nové kotelny s označením K56 na Honech za Kukýrnou při ulici Černohorská. Kotelna je osazena nejmodernější technologií kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerační jednotkou). S ohledem na časté dotazy a projevený zájem ze strany občanů Tišnova bych Vám rád krátce tento projekt představil.

Nová kotelna K 56 je v pořadí šestým zdrojem na výrobu tepla v centrálním systému zásobování teplem v Tišnově. Instalovaný tepelný výkon 1 018 kW zajištuje potřebnou stabilitu dodávek tepla pro stále rostoucí sídliště Hony za Kukýrnou a částečně také pro sídliště Pod Květnicí.

Ptáte se, co to je kombinované výroba elektřiny a tepla (kogenerační jednotka)? Technologie kogeneračních jednotek umístěných v kotelně K 56 je zcela jednoduše řečeno spalovací motor s generátorem na výrobu elektrické energie umožňující současně vyrábět teplo a elektrickou energii. Elektrická energie vyráběná generátorem je dodávána do elektrizační soustavy a vzniklé teplo získané z procesu spalování paliva je v plném rozsahu dodáváno přímo do rozvodů centrálního zásobování sídliště Hony za Kukýrnou.

Co je použito jako palivo?

Pro zajištění ekologického provozu je jako palivo použitý zemní plyn. Technologie odvodu spalin kogenerační jednotky je  vybavena nejmodernějším katalyzátorem spalin, který zajišťuje velmi vysokou úroveň ekologie provozu. Emise CO2 jsou zcela minimalizovány  a to až na roční úroveň rovnu 250 km ujetých v automobilu na benzin se spotřebou 7 l/100km. Viditelný efekt kouřícího komína tak způsobuje obsah vody ve spalinách a teplota venkovního vzduchu (v těchto dnech je provoz kotelny téměř nezaznamenatelný, teplota spalin je během získávání tepla snižována ze 700°C na 100°C na výstupu z komína).

Právě vysoká úroveň ekologie provozu kogeneračních jednotek a úspory v primárním palivu jsou důvodem pro nasazování kogeneračních jednotek. Tento trend je  dlouhodobě podporován prakticky ve všech státech Evropy.

Nová tišnovská kotelna s kogenerací  se s ohledem na její technologickou úroveň, kvalitu a způsob provedení dokonce probojovala až do finále mezi projekty roku a to již v dvanáctém ročníku ankety Projekt roku, kterou každoročně vyhlašuje Teplárenské sdružení České Republiky.

I když se nakonec tento projekt neprobojoval mezi vítěze, chápeme to jako potvrzení toho, že kombinovaná výroba elektrické energie a tepla i v Tišnově  je správnou cestou.      

Velmi důležité je, že projekt nové kotelny navazuje na dlouhodobé plány v  Tišnově  a počítá s napojením dalších plánovaných bytových domů na ulici Dlouhá a umožní napojení objektů Centra sociálních služeb ( penzionů), kde stávající zdroje tepla jsou ve zcela havarijním stavu.

A co je pro naše zákazníky nejdůležitější? Ekonomika provozu kogeneračních jednotek dlouhodobě zajišťuje   snižování  stálých nákladů v ceně tepla.  

  

 

Josef Vrba

jednatel společnosti TEPLO T s.r.o.