Oznámení o rozdělení

Dovolte, abychom vás touto cestou informovali, že dne 1. ledna 2014 byl dokončen proces rozdělení odštěpením sloučením společností:

TEPLO T s.r.o., se sídlem Tišnov, Jungmannova 1899, PSČ 666 01, IČ 255 15 926 a

VRBA, s.r.o., se sídlem Blansko, Sukova 1052/6, PSČ 678 01, IČ 469 93 223.

Obsahovou podstatu přeměny představuje sloučení divize staveb a divize správy nemovitostí společnosti TEPLO T s.r.o. se společností VRBA, s.r.o.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev při výše uvedené přeměně dochází k rozdělení společnosti TEPLO T s.r.o. formou odštěpení části jmění společnosti TEPLO T s.r.o. sloučením se společností VRBA, s.r.o. Rozdělovaná společnost TEPLO T s.r.o. při přeměně nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na nástupnickou společnost VRBA, s.r.o.

Nástupnická společnost VRBA, s.r.o. je dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev právním nástupcem odštěpené části jmění společnosti TEPLO T s.r.o. a vstupuje do veškerých práv a povinností vztahujících se k této odštěpované části (především obchodní i jiné právní vztahy, pohledávky a závazky z obchodních i jiných vztahů, majetek, pracovně-právní vztahy, záruky a jiné zajištění).

Výše uvedené účinky nastávají okamžikem pravomocného zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku, kterým je 1. leden 2014.

U veškerých existujících smluvních vztahů, které přecházejí na nástupnickou společnost VRBA, s.r.o., nebudou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách obchodních společností a družstev uzavírány nové smlouvy, dochází pouze k automatické změně na straně jednoho z účastníků smlouvy (automatická změna ze subjektu TEPLO T s.r.o. na subjekt VRBA, s.r.o.).

Věříme, že dokončením procesu rozdělení odštěpením sloučením budou dále posíleny naše dobré obchodní vztahy a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.