Než si doma zatopíte

Vážení zákazníci, blíží se nová topná sezóna, a proto si Vám dovolujeme připomenout, co je třeba, abyste mohli bez starostí otočit kohoutkem u radiátoru.

Na začátku krátce zopakujme základní pravidla vytápění, které stanovuje vyhláška č. 194/2007 Sb.

 • Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

 • Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

 • V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

 • V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

 • V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

   

Technická příprava

Ze strany Vás, našich zákazníků, se jedná o několik snadných úkon, které je třeba provést před zahájením vytápění:   

 1. Zkontrolovat termostatické ventily na radiátorech

  Otevřete prosím Vaše termoregulační ventily ve všech bytech na maximum pro provedení odvzdušnění topného systému (po zahájení vytápění si nastavíte na stejné hodnoty, jak jste zvyklí).

 2. Provést odvzdušnění topného systému před jeho spuštěním (u většiny objektů je tato činnost potřebná provést v nejvyšších patrech domu)

  Kontrolu tlaku a dopouštění topného média do systému zajistí předávací stanice automaticky.

  Topným médiem, tedy tím, co rozehřívá vaše radiátory, je voda. Staráme se o to, aby tato speciálně upravená technologická voda splňovala technické normy. Dopouštíme ji nejen do systému centrálního zásobování teplem, ale také do topných systémů bytových domů.

 3. Zkontrolovat, zdali nedochází k úniku topného média v bytech i společných prostorách domu

  Projděte rozvody topení včetně otopných těles ve Vašem bytě objektu a vizuálně zkontrolujte jejich těsnost.
  V případě zjištění úniku kontaktujte svého správce  k provedení nápravy.

   

  Zahájení vytápění – koordinace s centrálním dispečinkem

 1. Splnění podmínek zahájení vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb.

  Pracovníci energetického dispečinku Vás sami upozorní na splnění podmínek k zahájení vytápění.

 2. Zahájení vytápění

  Samotné zahájení vytápění je na společném rozhodnutí obyvatel Vašeho domu. V případě splnění podmínek pro vytápění Vás bude pracovník dispečinku žádat o potvrzení tohoto rozhodnutí písemně nebo formou emailu či SMS.

 3. Zahájení vytápění při nesplnění podmínek dle vyhlášky č. 194/2007 Sb.

  Jestliže chcete přitopit kdykoliv mimo topnou sezónu, například když se prudce ochladí, stačí, když odpovědný zástupce domu kontaktuje energetický dispečink. Po vzájemné dohodě můžeme začít s vytápěním dle Vašeho přání prakticky kdykoliv.

Nastavení časového programu vytápění a požadované teploty

Ke správnému způsobu vytápění je třeba nastavit příslušné parametry. Pracovníci energetického dispečinku se s Vámi dohodnou na časovém a teplotním rozmezí vytápění. V případě požadavku na změnu stačí zavolat a změnu obratem pro Vás naši dispečeři na energetickém dispečinku provedou.

Kontakty: provozní technik – Dis. Tomáš Maloň – 604 238 514

                energetický dispečink – 731 067 117

Bezproblémový start blížící se topné sezóny přeje tým TEPLO T s.r.o.