Energetika

Středisko Energetika společnosti TEPLO T s.r.o. zajišťuje výrobu a dodávky tepelné a elektrické energie a provoz energetických zdrojů v samostatných lokálních zdrojích i v rámci soustavy CZT v Tišnově.

Našim zákazníkům nabízíme v oblasti energetiky komplexní soubor služeb:

 • výroba a rozvod tepelné energie v blokových a domovních kotelnách
 • výroba a prodej elektrické energie pomocí technologie kogeneračních jednotek
 • údržba a správu objektových předávacích stanic
 • provozování tepelných zdrojů, kotelen i výměníkových stanic na klíč
 • ekonomické rozvahy, kalkulace ceny tepla, poradenství
 • financování energetických staveb

Centrální dispečink provozovaný naší společností zaručuje vysokou spolehlivost a hospodárnost námi poskytovaných služeb v oblasti provozu energetických zdrojů a poskytuje našim zákazníkům vysokou úroveň servisu:

 • kontrola a řízení tepelných zdrojů
 • komunikace se zákazníky
 • provádění změn provozních režimů dle požadavků zákazníků
 • odstraňování poruch a havárií souvisejících s dodávkami tepla
 • zajištění odstranění poruch a havárií souvisejících s provozem bytových objektů

 

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci zdarma prosím vyplňte krátký kontaktní formulář.

CZT Tišnov

Společnost TEPLO T s.r.o. je majitelem a provozovatelem soustavy centrálního zásobování teplem Tišnov.

Soustava CZT Tišnov ročně produkuje 52 000 GJ tepla a 1500 MWh elektrické energie.

Domovní a lokální zdroje tepla

Mimo CZT Tišnov provozuje středisko ENERGETIKA TEPLO T s.r.o. více jak 25 lokálních zdrojů tepla nejen v Tišnově, ale i v Adamově, Brně.

Celková produkce tepla je bezmála 20 000 GJ. Jedná se o zdroje tepla v majetku odběratele tepla.

Kogenerace

V roce 2006 zahajuje s ohledem na požadované navýšení výkonu zdrojů v lokalitě Hony za Kukýrnou  management společnosti TEPLO T s.r.o. ve spolupráci s městem Tišnov hledat možnosti zvýšení výkonů tepelných zdrojů. Projekt štěpkové kotelny o výkonu 3 MW z důvodů nízké podpory z fondů ministerstva životního prostředí ČR je postupně nahrazován studiemi o zapojení alternativních zdrojů tepla do soustavy CZT Tišnov. Sluneční, geotermální energie s ohledem na investiční a enviromentální nároky je stále více zreálňována implementací kogenerační technologie, která v posledních letech doznívá obrovského rozmachu.

V roce 2007 je vytvořena studie zapojení kogeneračních jednotek o výkonu 2 x 180 kWel. , které následně s podporou fondů z EU a programu OPPI EKOENERGIE – Výzva II je v roce 2010 na kotelně K 07 v Tišnově na ulici Horova 954 společností realizována a 14.4.2011 uvedena do plného provozu.

Parametry projektu Úspory tepla v CZT - K 07 ulice Horova, Tišnov:

 • Instalovaný výkon elektrický: 350kW
 • Instalovaný výkon tepelný: 488 kW
 • Roční výroba tepla:  4000 GJ
 • Roční výroba elektrické energie: 1000 MWh
 • Celkové roční úspory tepla: 8 659,4 GJ
 • Celková roční úspora CO2:   862,4 t
 • Doba realizace:  září/2010 – prosinec/2010
 • Zkušební provoz: prosinec/2012 – březen/2011
 • Uvedení do plného provozu: 14.4.2011
 • Investiční náklady:  10.850.000,- Kč bez DPH
 • Dotace z EU: 4.700.000,- Kč 

17.9.2013 je spuštěn další projekt - Úspory tepla v CZT II - K 56:

Prakticky ihned po dokončení projektu kogeneračních jednotek na kotelně K 07 ( 350 kWel.) v roce 2011 byla zahájena příprava projektu instalace kogeneračních jednotek o výkonu 830kWel. do kotelny K 30 na ulici Králova v sídlišti Pod Květnicí Tišnov.

Kotelna K 30 je základním zdrojem tepla pro sídliště Pod Květnicí a Hony za Kukýrnou v Tišnově. Neustálá výstavba objektů na Honech za Kukýrnou klade vyšší nároky na výkon tohoto zdroje. Při započítání i opatření v rámci revitalizací bytových domů sídliště Květnice je  deficit ve výkonu ve zdrojích tepla v těchto sídlištích téměř 1 MWt.  Management společnosti ve spolupráci se společnosti ATOM Consulting, s.r.o. Brno tento projekt zařazuje do programu OPPI  EKOENERGIE – Výzva III. Projekt je podpořen a získává dotaci ve výši 11,4 mil. Kč. Odhadované investiční náklady 22,8 mil. Kč.  Změna na úrovni vedení města Tišnov v komunálních volbách 2010 však projekt  vymisťuje mimo plánované území (enviromentální hlediska) a požaduje jeho revizi.

Projekt je podroben revizi s výsledkem výstavby nového samostatného kogeneračního zdroje K56 na ulici Černohorská na sídlišti Hony za Kukýrnou  o výkonu 830kWel. Tento projekt v srpnu 2012 získává stavební povolení a jeho výstavba je dokončena v červnu 2013. Projekt do plného provozu je spuštěn 17.9.2013.

V tomto zdroji je nainstalována 3000. kogenerační jednotky firmy TEDOM a.s..

 • Parametry projektu Úspory tepla v CZT II - K 56:
 • Instalovaný výkon elektrický: 830kW
 • Instalovaný výkon tepelný: 1010  kW
 • Roční výroba tepla:  7000 GJ
 • Roční výroba elektrické energie: 3 400 MWh
 • Celkové roční úspory tepla: 8 500 GJ
 • Celková roční úspora CO2:   více jak 2000 t
 • Doba realizace: prosince/2012 – červen /2013
 • Zkušební provoz: červen /2013 – září/2013
 • Uvedení do plného provozu: 17.9.2013
 • Investiční náklady:  27.000.000,- Kč bez DPH
 • Dotace z EU: 11.400.000,- Kč 

Energetický development

Majitelům malých a středních bytových a nebytových objektů nabízíme energetický development.

Odkoupíme, popř. si pronajmeme prostor ve Vašem  objektu za účelem vybudování zdroje tepla,popř. elektrické energie. Dodávku a montáž zdroje zafinancujeme a zdroj komplexně provozujeme. Vám, resp. Vašim zákazníkům dodáváme teplo a elektrickou energii s souladu s uzavřenou kupní smlouvou. 

Výhody:

 • počáteční investice do zdroje je na straně dodavatele zdroje - vyšší míra zisku, popř. nižší cena nemovitosti;
 • za veškeré legislativní,právní, technické a provozní záležitosti s dodávkami energií plně zodpovídáme my -  dodavatel tepla, popř. elektrické energie;
 • kalkulace cen energií provádíme dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu platné pro daný kalendářní rok;

Podmínky:

 •  jedinou podmínkou je uzavření střednědobého ( 10 - 15 let) kontraktu na dodávky energií.